Overzicht verordeningen in Duitsland

Rechtsnorm / wet
Regelung / regeling
1 Düngeranfall / mestaanval
1.1 Düngeverordnung (D) In de bijlage bij de tabel wordt de productie van mineralen en mest voor de productiemethoden in de veehouderij en mineralengehaltes in de oogstgoederen weergegeven.
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_v/gesamt.pdf
1.2 RdErl. 24.04.2015 (Nds), Verwertungskonzept Regelt de samenwerking tussen vergunningsinstanties en mestorganisaties bij vergunningsproducedures voor installaties voor veehouderij en biogas (nieuwe installaties en vergunningen voor wijzigingen) en bij de controle. Indienen van een verwerkingsconcept, bestaand uit gekwalificeerd bewijs van voldoende areaal, bewijs van opslagruimte en afzetcontracten voor mest (ook digestaat). Calculatie van de nodige afzethoeveelheden. Voorwaarden voor de vergunning. Regels voor controle.
www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/74/nav/1942/article/27366.html
2 Düngeverarbeitung / mestverwerking
2.1 Düngemittelverordnung (D) Regelt de vergunning, de fabricatie en het in het verkeer brengen en de eisen voor alle meststoffen (plus-lijst volgens bijlage), noemt de onderdelen en eist voor alle meststoffen uniforme grenswaarden (voor schadelijke stoffen) en kentekenplichten (voor mineralen). Verwerkte meststoffen mogen alleen dan als meststof in omloop worden gebrarcht wanneer het project in de bijlage van de DüMV staat. De daar genoemde restricties qua opslag en toepassing moeten worden nagekomen.
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_mv_2012/gesamt.pdf
2.2 Bioabfallverordnung (D) Regelt grenswaarden aan schadelijke stoffen, onderzoeksplichten en bewijsvoering (leverbonnen) voor meststoffen, die bioafval (plantaardige stoffen zoals draf, zaagsel, spoeling van graanafval, aardappelpulp, groenafval, compost etc.) bevatten.
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bioabfv/gesamt.pdf
2.3 Tierische Neben-produkte-Beseitigungs-verordnung (D) Regelt eisen aan de hygiënisering en aan de bewijsvoering (handelspapieren conform EU-hygiëneverordening) voor mest die dierlijk afval bevat (vleesmeel, pensinhoud, vetafscheiders, levensmiddelafval, etc.).
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tiernebv/gesamt.pdf
2.4 RdErl. 22.09.2015 (Nds), Mistlagerung Regelt de adequate opslag van mest op landbouwareaal: definitie van stalmest en kippenmest, noemt eisen aan afdekking van mest en spreekt verboden uit in waterbeschermingsgebieden, in de buurt van wateren etc.
www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/340/article/28134.html
3 Düngertransport / mestvervoer
3.1 Verbringensverordnung (D) Regelt 1. Registratieplicht (afleverbon), een maand na het in het verkeer brengen door de zendende partij, de transporteur en de ontvangende partij. Bewaring tenminste 3 jaar. 2. Meldplicht voor ontvangers van mest uit een ander land of een andere deelstaat. 3. Mededelingsplicht voor de zendende partij een maand voor levering, aan het mestburea.
www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/74/nav/1591/article/20556.html
3.2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (D) Regelt de vergunning om afval in te mogen zamelen, op te slaan en te transporteren. Of het bij de mest om afval gaat is van geval tot geval te onderzoeken. Diploma’s etc. en de erkenning als afvalbedrijf kan voor voor loonbedrijven zinvol zijn. De erkenning van de bemiddeling voor drijfmest (“Güllebörsen”) is voor het overige de taak van de bouwkundige vergunningsinstanties (Landkreise en kreisfreie Städte).
www.gesetze-im-internet.de/krwg/__54.html
3.3 Meldeverordnung (Nds) Meldplicht voor zendende partij (elektronisch, online) met datum, mesttype, hoeveelheid in ton droge stof, naam en adres transporteur, naam en adres en registratienummer van de ontvangende partij, voor het halve jaar voor 31-07 en 31-01.
www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/74/nav/0/article/20605.html
3.4 Düngemittelverordnung (D) Regelt de pflicht tot declaratie van alle mest bij transport. “Er moet op staan wat erin zit”. Geeft informatie over meststoffen, bestanddelen, toepassingshulpmiddelen, doel; geeft aanwijzingen voor opslag en toepassing; houdt rekening met hygienevoorschriften en verwijst naar andere geldende rechtsvoorschriften (bv. “Klärschlammverordnung”, “Bioabfallverordnung”, etc.).
www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/2113/article/28887.html
4 Düngeranwendung / mestinzet
4.1 Düngegesetz (D) Duitse basiswet voor bemesting: noemt doel (plantenvoeding conform goede vakkundige praktijk), definieert begrippen, geeft toestemming voor verdergaande verordeningen (voor toepassing, in verkeer brengen, monsternames, analyses, toleranties, controle, boetevoorschriften etc.).
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_ngg/gesamt.pdf
4.2 Düngemittelverordnung (D) Aanwijzingen voor toepassing moeten worden nagekomen (zie boven).
siehe 2.1
4.3 Düngeverordnung (D) Regelt de toepassing van meststoffen (en bodemstoffen, cultuursubstrten en plantenhulpstoffen): hoogste grens voor totale stikstof bij mest (170 kg per ha); jaarlijkse vergelijking van mineralen, waarbij moet worden voldaan aan saldo’s voor stikstof en fosfaat; verboden periode uit te brengen in de winter; bepaling van bodemmineralen; bepaling van mineralengehaltes in meststoffen; verbod uitbrengen op overstroomd, zeer natte, bevroren en emt sneeuw bedekte bodems; verbod toediening in water (minimale afstanden); plicht tot onderwerken etc.
www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/pflanze/nav/340.html
Ansprechpartner:
 
Dr. Joachim Matthias
LWK Nordrhein-Westfalen
+49(0)251/2376-360
joachim.matthias@lwk.nrw.de
Jan Wulkotte
LWK Niedersachsen
+49(0)5931/403-113
jan.wulkotte@lwk-niedersachsen.de

Overzicht van de wettelijke regels