Mest-op-Maat demonstratiedag

Op 20-05-2019 vindt in Lünne het slotevenement plaats van het Duits-Nederlandse INTERREG-project »Mest op Maat«. Wij nodigen u van harte uit voor dit evenement. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. succesvolle scheidingstechnieken en het monitoren van meststoffen met near-infrared spectroscopy (NIRS); vooral ook tegen de achtergrond van de nieuwe Duitse meststoffenverordening. Het programma wordt afgesloten met inleidingen in de vroege namiddag, waarbij de projectpartners informatie geven over de resultaten van het project.

In het project »Mest op Maat« werken 13 partners aan Nederlandse en Duitse zijde samen. Er zijn oplossingen ontwikkeld langs de gehele waardeketen: direct gebruik van onbehandelde mest, mest als energiesubstraat, verwerking van meststoffen en mest als substraat voor biogasinstallaties. Hiervoor werden zowel in het laboratorium als op praktische schaal een groot aantal testen uitgevoerd in stallen en biogasinstallaties.

Programma

 10:30 – 12:30 PRAKTISCHE DEMONSTRATIES EN MACHINE-PRESENTATIES (parallel)

Biogasinstallatie Geerdes
Beestener Straße 1
49832 Messingen Schroefpersen met digestaat + NIR-sensoren
Josef Scheffer
Hachelbruchweg 8
49832 Messingen
700 m van de biogasinstallatie, borden wijzen de weg Centrifuge- en persschroef met varkensmest + NIR-sensoren
 12:45 Lunch
Gaststätte Wulfekotte
Kirchstraße 2
48480 Lünne (In Lünne naast de kerk(3km van de demonstraties))
 RESULTATEN VAN >>MEST OP MAAT
 13:30 – 14:00 Resultaten, samenvatting en blik op de toekomst van >>Mest op Maat<< Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter, FH Münster
 14:00 – 14:30  Vergelijking van de klimaatbalansen van de afzonderlijke scheidingstechnologieen
Tobias Röther, 3N Kompetenzzentrum e.V.
 14:30 – 15:00 Resultaten van praktische voerexperimenten bij varksens in combinatie met gebruik van de centrifuge
Berhard Temmen, Raiffeisen-Waren-genossenschaft Emsland-Süd eG
 15:00 –  15:30 Kaffiepauze 
 15:30 – 16:00 Effecten van de huidige en nieuwe meststoffenverordening in Duitsland
Jan Wulkotte, Landwirtschaftskammer Niedersachsen
 16:00 – 16:30 Verwerking van digestaat bij de biogasinstallatie van Groot Zevert
Arjan Prinsen, Groot Zevert Vergisting B.V.
 16:30 – 17:00 Grootschalige bemestingsproeven met digestaat
Hayo Canter Cremers, Stichting Biomassa
17:00  Einde

Presentaties

01_Wetter – Resultaten, samenvatting Mest op Maat

02_Röther – Klimaatbalansen scheidingstechnologieen

03_Temmen – Resultaten voerexperimenten en centrifuge

04_Wulkotte – Meststoffenverordening in Duitsland

05_Prinsen – Verwerking van digestaat bij de biogasinstallatie van Groot Zevert

06_Canter Cremers – Groene Weide Meststof