Excursie Mestverwerking op boerderijschaal, Bathmen (NL)

Op 1 november 2018 heeft Mest op Maat partner BEON een excursie georganiseerd naar de mestverwerkingsinstallatie bij boerderij Nijkamp-Marsman in Bathmen. Aan de excursie namen 50 mensen deel.

Bij de boerderij wordt mest eerst vergist en vervolgens gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dunne fractie gaat naar de mestverwerkingsinstallatie, de zogeheten Bio-NP. Door magnesium toe te voegen, wordt fosfaat gebonden en wordt struviet gevormd (magnesiumfosfaat). Dit zak naar de bodem waar het eenvoudig kan worden afgescheiden. Struviet is een geconcentreerde meststof met hoog fosfaatgehalte en is geschikt voor druiventeelt.

De dunne fractie wordt verwarmd waarbij de ammoniak verdampt. De damp wordt gebonden met zwavelzuur waarbij ammoniaksulfaat ontstaat.

De installatie produceert biogas voor proceswarmte voor de eigen installatie en voor bedrijven in Deventer, dikke fractie mest voor op het land, struviet, ammoniaksulfaat en een mineraal arme dunne fractie.

De excursie was een samenwerking tussen de organisatie van de jaarlijkse Nieuwe Energiedag Oost-Nederland, het bedrijf CCS en het INTERREG programma Mest op Maat.

 

 

Meer informatie is te vinden op:

Combinaties opwekking en opslag thema Nieuwe Energiedag Oost-Nederland