De productie van kunstmestvervanger uit dierlijke mest

Bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een grootschalige productielocatie voor kunstmestvervanger uit dierlijke mest. Deze zogenaamde Groene Weide Meststof wordt via een ingewikkeld proces geraffineerd uit digestaat. Naast de Groene Weide Meststof levert de raffinage vijftig tot zestig procent schoon water op en een dikke fractie.