Bio-energiedag Oost-Nederland – 27. Oktober 2016

Met een excursie naar de Greendal vergister en een prachtige presentatie van Twence was er volop aandacht op de Bio-energiedag Oost-Nederland voor mestvergisting en mestscheiding.

De Bio-energiedag wordt jaarlijks georganiseerd door het Bio-energiecluster Oost-Nederland. De provincie Overijssel treedt al jarenlang op als gastheer. Bijna 150 mensen hebben ook dit jaar de bijeenkomst bezocht. Op de Bio-energiedag worden de mijlpalen getoond op het gebied van bio-energie. ook worden plannen bekend gemaakt voor grote investeringen en provinciaal beleid. De dag bestaat uit veldbezoeken in de morgen en presentaties in het provinciehuis in de middag.

img_3925

Mestscheiding bij Greendal vergister in Dalfsen

Deze vergistingsinstallatie is onlangs feestelijk in gebruik genomen. De installatie is een initiatief van de familie Huisman en heeft een capaciteit van 1,54 MWel. Daarmee produceert ze 11,5 miljoen kWh groene stroom per jaar. Hiervoor wordt 52.000 ton biomassa per jaar vergist. De warmte wordt gebruikt om het digestaat te pasteuriseren en te drogen en voor de verwarming van de vergister en algenvijver. De vergister bestaat uit één hydrolysetank, twee hoofdvergisters en een navergister. De inhoud van iedere vergister is 4.000 m³.

Het project is uniek in Nederland vanwege de hoge input flexibiliteit en de mogelijkheid om veel kippenmest in te zetten. Dit is mogelijk gemaakt door de plaatsing van een stikstofstripper. Verder is de installatie uitgerust met een scheidingsinstallatie, een banddroger en pasteurisatietank voor de verwerking van het digestaat. Een proefinstallatie is gebouwd om de dunne fractie te gebruiken voor de productie van algen.

Het processchema staat hieronder:

greendal-vergisting

Greendal Vergisting Dalfsen

Der Betrieb betreibt neben der Geflügelzucht eine 50.000 Tonnen Vergärungs- und Verarbeitungsanlage. Das produzierte Biogas wird in 2 BHKW-Units angewandt.

Der Prozess

Während des Vergärungs- und Verarbeitungsprozesses werden verschiedene Schritte unternommen. Der Prozess beginnt mit der Zufuhr von Substraten.

Die Substrate werden nach Anlieferung in einem Vormischbecken gelagert. Von dort aus werden die Hauptvergärer gespeist (Biogas Plus). Während der Vergärung wird Biogas produziert, das in den 2 BHKW‘s (Kraft-Wärme-Kopplung) verbrannt wird. Dabei wird Strom und Wärme produziert.

Nach dem Vergärungsprozess werden die Gärreste hygienisiert (Byosis) bei einer Temperatur von 70°C. Anschließend werden die Gärreste in eine dicke und eine dünne Fraktion geteilt. Die dicke Fraktion wird auf einem Trockenband getrocknet und in einem Container gelagert. Die dünne Fraktion wird einem Algenteich zugeleitet. In dem Teich werden Algen produziert, die auf den restlichen Mineralien der dünnen Fraktion wachsen. Die Algen werden anschließend als Hühnerfutter eingesetzt.

Die BHKW’s versorgen die Vergärer, den Stickstoffstripper (Byosis), die Hygienisierungs-Unit, die Trockenanlage und den Algenteich mit Elektrizität und Wärme. Der übrig bleibende Strom wird in das Stromnetz eingespeist.

­Innovation: Vergärer in Kombination mit Stickstoffstripper

Das Einzigartige an dieser Anlage ist, dass der Vergärer zu einem großen Teil auf Geflügelmist läuft. Der Vorteil von Geflügelmist ist, dass die Biogasproduktion zu vergleichen ist mit der von Mais, allerdings ohne die hohen Einkaufkosten. Geflügelmist ist allerdings auch sehr reich an Stickstoff. Ein zu hoher Stickstoffgehalt wirkt vergiftend auf den Vergärer und reduziert damit die Biogasproduktion.

In der Anlage von Huisman wurde ein Stickstoffstripper eingesetzt, um das Stickstoffniveau kontrollieren zu können. Die Stripanlage rezirkuliert Gülle aus dem Vergärer und strippt daraus einen großen Teil des mineralischen Stickstoffs. Die gestrippte Gülle wird wieder in den Vergärer eingeführt, was zu einer Verringerung des Stickstoffniveaus im Vergärer führt. Dadurch kann eine große Menge an Geflügelmist in den Vergärer eingeführt werden, ohne dass es zu einer Stickstoffvergiftung kommt.

wp_20161027_001

Mestscheiding bij Twence

In Zenderen worden gedetailleerde plannen gemaakt voor de bouw van een installatie voor mestvergisting en – verwerking. Een hoeveelheid van 250.000 m3 mest zal worden omgezet in 3,5 miljoen m3 groen gas, 12.500 m3 kalium meststof, ammoniakwater voor de rookgasreiniging van de vuilverbrander en 25.000 m3 fosfaatmeststof. Blijft over 200.000 m3 water dat geloosd kan worden op het oppervlaktewater.

Hieronder staat het processchema.

processschema-twence

Voor meer presentaties, zie BEON website: www.bioenergieclusteroostnederland.nl.

De excursie is mede mogelijk gemaakt met steun van het INTERREG programma Mest op Maat.

Zur Bildergalerie.